Co to jest dywersyfikacja i jak ją stosować

Dywersyfikacja to pojęcie związane ze zmniejszeniem ryzyka działań inwestycyjnych.
Przede wszystkim odpowiednia dywersyfikacja jest kluczem do długowieczności działań inwestycyjnych i zmniejszenia ryzyka upadłości spółek i innych inwestycji kapitałowych.

Dywersyfikacja zawiera również różnicowanie na przykład dostaw towarów, czy asortymentu. Na wypadek jakby na jeden typ oferowanego towaru nagle zaczął sprzedawać się gorzej to zostaje inna linia produktowa.

Początkowo słowo dywersyfikacja było głównie związane z rynkiem papierów wartościowych i obligacji. Polegało to na kupnie kilku walorów na wypadek pogorszenia koniunktury na jednym z rynków. Spółki dywidendowe zarabiające na kupnie walorów papierów wartościowych inwestują w różne spółki co ma na celu zmniejszenie ryzyka na przykład niewypłacalności kontrahentów.

Dywersyfikacja to rozłożenie czegoś na grupy lub etapy działań inwestycyjnych.
Dywersyfikacja może dotyczyć produktów i usług, rynków zbytu, portfela inwestycyjnego, dostawców lub odbiorców, źródeł finansowania.

Dywersyfikacja odbiorców dla hurtowni polega na zwiększaniu ilości oddziałów co ma zapewnić mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej centrali spółki. Logicznym jest, iż większa ilość sklepów jest mniej narażona na upadek niż mniejsza.

Dywersyfikacja źródeł finansowania rozwoju spółki to nabywanie większej ilości inwestorów na rozwój spółki co ma zapewnić mniejsze ryzyko na wypadek, jakby część inwestorów się wycofała.

Dywersyfikacja przy inwestycjach w nieruchomości polega na inwestowaniu w różne nieruchomości, mieszkania, domy, lokale handlowe na wynajem, co ma zapewnić mniejsze ryzyko na wypadek, jakby na jednym z rynków akurat pogorszyła się sytuacja finansowa bądź wartość nieruchomości by spadła.

Dywersyfikacja walutowa polega na przyjmowaniu rozliczenia na przykład za towary w różnych walutach, na wypadek niekorzystnego kursu jednej z walut. Jeśli masz pytania do mnie, to napisz na maila- mateusz@europolnexis.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 15 = 18